Trường Mầm non  thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

I.Đối tượng tuyển sinh:
Nhà trường  tuyển sinh các cháu ở độ tuổi nhà trẻ từ 13 –  36 tháng  

                                                                             Mẫu giáo 3 – 5 tuổi.

II. Thời gian phát và nhận hồ sơ – Ngày nhập học:

Phụ huynh nhận hồ sơ tại văn phòng trường .

Thời gian thu nhận hồ sơ:
Nhận hồ sơ nhập học mỗi ngày.

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học cho bé tại văn phòng trường vào các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật, ngày lễ)