Trường Mầm non  thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường ở các độ tuổi như sau: